PROGRAM | PROJEK

'this page under construction'

Program Bandar Selamat mempunyai tiga (3) strategi utama dan 15 langkah pelaksanaan. Perinciannya adalah seperti berikut :

STRATEGI 1 : Merekabentuk Persekitaran Fizikal

Definisi pengasingan laluan pejalan kaki dengan laluan bermotor bermaksud  menyediakan laluan pejalan kaki yang khusus dengan pengasingan melalui aksesori jalan seperti ‘bollard’, rel penghadang, tanaman landskap atau laluan motosikal khas. Pengasingan ini bertujuan untuk mencegah berlakunya kes jenayah seperti ragut. Di samping itu, pengasingan ini juga bertujuan untuk meningkatkan tahap keselamatan dan keyakinan pengguna / orang awam terhadap infrastruktur yang disediakan. Pihak Majlis telah menyediakan infrastruktur tersebut dan dilaksanakan secara berkala setiap tahun samada dalam konteks penyediaan projek baru atau penyelenggaraan.

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

Under Construction 

Lokasi projek yang telah dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Sepang:

Penyediaan laluan pejalan kaki khusus :
– Jalan Warisan Megah, Kota Warisan
– Berhadapan Pejabat Pos Dengkil

Penyediaan rel penghadang :
– Sepanjang laluan pejalan kaki, Pejabat Pos Dengkil
– Jalan Warisan Megah, Kota Warisan

Penyediaan laluan pejalan kaki khusus
– PTD Sepang
– Medan 88, BBST
– Taman Utama Dengkil
– Persiaran Multimedia, Cyberjaya
– Persiaran Semarak Api, Cyberjaya

Penyediaan bollard
– Kelab Komuniti, Taman Tasik Cyberjaya

– Dataran Dengkil
– Medan Selera Dengkil

Penyediaan rel penghadang
– Jalan ST1/C, Medan 88, BBST

– Jalan Utama Dengkil, Taman Dengkil Jaya

Penyediaan tanaman landskap
– Laluan utama, PTD Sepang

– Persiaran Multimedia, Cyberjaya
– Persiaran Semarak Api, Cyberjaya
– Jalan Utama Bandar baru Salak Tinggi
– Jalan Warisan Megah, Kota Warisan

Penyediaan laluan motosikal khas  
– Jalan B20-Kota Warisan ke Persimpangan Dengkil B15

Under Construction 

Under Construction 

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Reka bentuk persekitaran memainkan peranan terhadap tahap keselamatan sesuatu tempatmelalui perlaksanaan Reka Bentuk Persekitaran Fizikal yang Selamat (CPTED).

Pemetaan GIS Jenayah dapat membantu keberkesanan perlaksanaan Program Bandar Selamat dalam mengurangkan jenayah.

STRATEGI 2 : Memperkasakan Kawasan Sasaran

Penyediaan balai polis sama ada jenis bergerak atau pondok polis dapat menjadikan persekitaran yang selamat dan memberikan keyakinan kepada orang awam.

Penyediaan cermin keselamatan bertujuan untuk membantu orang awam melihat ancaman dari belakang dan lorong terlindung. 

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

I am tab content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am tab content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Penyediaan papan tanda peringatan jenayah dapat membantu dan mengingatkan orang awam untuk lebih peka terhadap persekitaran mereka. 

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

Penyediaan penggera keselamatan digunakan apabila berlaku kecemasan seperti diragut atau sebagainya untuk mencemaskan peragut. 

Penyediaan tempat motosikal berkunci untuk mengurangkan kes kecurian di kawasan yang mempunyai rekod kecurian yang tinggi. 

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

Under Construction 

I am tab content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Pemasangan kamera litar tertutup (CCTV) di premis perniagaan dan tempat awam adalah untuk pemantauan serta menjadi salah satu bukti terhadap sesuatu kes jenayah melalui rakaman dari CCTV tersebut. 

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

Pencahayaan di sini bermaksud kerja-kerja pemasangan lampu limpah atau ‘spotlight’ di kawasan tumpuan awam atau kawasan terlindung samada di lorong-lorong bangunan. Pencahayaan kawasan ini diharapkan dapat membantu mengurangkan jenayah kerana kebanyakan kes jenayah berlaku di kawasan seumpama ini. 

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

Jenayah kerap berlaku di kawasan yang sunyi dan terlindung dari pandangan awam. Justeru itu, antara indagan yang dapat mengurangkan / mencegah kes jenayah di kawasan sebegini adalah seperti berikut :

i- Membersihkan/mengemaskan  kawasan semak dan terlindung.
ii- Tidak  membenarkan perniagaan dan meletak kenderaan di laluan pejalan kaki.
iii- Jejantas tidak terlindung dari pandangan awam. 

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

Secara teorotikalnya, apabila kawasan menjadi tumpuan orang ramai, penjenayah tidak akan memilih untuk dijadikan lokasi jenayah. Hal ini kerana mereka terdedah dengan pandangan orang awam.

STRATEGI 3 : Pengurusan, penyertaan komuniti dan kesedaran awam

Pendedahan kepada orang awam amat penting untuk mereka sentiasa sedar tentang keselamatan diri melalui kaedah berikut :

i- Media massa
ii- Penyediaan papan iklan luar
iii- Laman web Program Bandar Selamat
iv- Penyertaan awam dalam merancang dan melaksanakan langkah-langkah Bandar Selamat. 

Perincian program / aktiviti / projek bagi  langkah ini mengikut tahun adalah seperti berikut :

I am tab content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am tab content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Rondaan di kawasan perumahan adalah salah satu cara untuk mengurangkan jenayah di kawasan komuniti. Melalui buku Bandar Selamat 2010, terdapat beberapa cara perlaksanaan iaitu:

i- Mewujud, menggerak dan mengaktifkan jawatankuasa / persatuan penduduk
ii- Mendapatkan khidmat pengawal keselamatan swasta

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah badan yang bertanggungjawab di dalam melaksanakan program ini, terdapat beberapa cara pengurusan iaitu:

i- Pelaporan status kadar jenayah dan pelaksanaan Program Bandar Selamat
ii- Mengemukakan cabutan minit Mesyuarat Majlis Penuh PBT kepada KPKT dan JPBD. 

Sila klik di sini bagi Perincian mesyuarat yang telah diadakan