RUJUKAN

REKABENTUK ‘STANDARD’ DI BAWAH PROGRAM BANDAR SELAMAT, MAJLIS PERBANDARAN SEPANG.
Perincian adalah seperti berikut :

Papan Tanda Peringatan Jenayah

Rekabentuk ‘Standard’ Papan Tanda Peringatan Jenayah @ Membanteras Jenayah di Peringkat Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang)

Rekabentuk oleh : Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang
Kawalseliaan oleh : Jabatan Landskap MPSepang

Sila klik rekabentuk di atas bagi tujuan visual yang lebih besar.

Trek Basikal (Bike Share)

Rekabentuk ‘Standard’ Trek Basikal (Bike Share) di Cyberjaya

Rekabentuk oleh : Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang
Kawalseliaan oleh : Jabatan Kejuruteraan MPSepang

*Sila klik pada gambar untuk mendapatkan imej yang lebih jelas.

 

Bagi cadangan yang melibatkan perkongsian laluan ‘Bike Share’ dan laluan pejalan kaki, rujuk gambar di bawah.

 

Penyediaan papan tanda bagi perkongsian laluan adalah seperti berikut.

 

Bagi cadangan stesen ‘Bike Share’, rujuk gambar di bawah.

Laluan Pejalan Kaki

Under Construction

Tempat Letak Motosikal Berkunci

Under Construction

Pondok Polis

Rekabentuk ‘Standard’ Pondok Polis

Rekabentuk oleh : Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang

 

Dibawah merupakan ‘Standard’ bagi struktur binaan Pondok Polis.

 

Cermin Keselamatan

Rekabentuk ‘Standard’ Cermin Keselamatan

*Sila klik pada gambar untuk mendapatkan imej yang lebih jelas.

 

Bagi ‘Standard’ spesifikasi cermin keselamatan, rujuk gambar di bawah.

SOP Penguatkuasaan Penundaan & Penyitaan Kenderaan

OBJEKTIF
Menjelaskan pelaksanaan penguatkuasaan unit tunda bertujuan mengawal kesesakkan yang minimum dengan menunda kenderaan yang menghalang dan melangari kesalahan yang telah ditetapkan

SKOP
Prosedur Operasi Standard (SOP) ini diguna pakai bagi menjelaskan kepada pegawai yang dilantik bagi kerja-kerja penundaan dan penyitaan kenderaan yang melangari kesalahan lalu lintas dan kesesakkan yang berkaitan dengan tundaan di kawasan yang diwartakan oleh pihak Majlis Perbandaran Sepang