Bandar Selamat

Program Policing Community oleh PDRM dan Bandar Selamat oleh MPSepang dengan Kerjasama Kick Start Academy di Capital Playground, Cyberjaya

Majlis Perbandaran Sepang telah menjadikan Program ‘Policing Community’ merupakan acara tahunan bagi tujuan memberikan kesedaran dan pendedahan berkenaan dengan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Ini kerana tren jenayah harta benda dan jenayah kekerasan dan jalanan telah memberikan kesan secara tidak langsung.Pada 20 Mei 2017, pihak MPSepang telah mengadakan satu (1) pemeran dan taklimat khas berkaitan […]

Bandar Selamat

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Program Bandar Selamat Majlis Perbandaran Sepang

Selamat datang ke laman web rasmi Program Bandar Selamat peringkat Majlis Perbandaran Sepang. Laman web ini diwujudkan bagi meningkatkan kesedaran kepada orang awam, agensi kerajaan dan sektor awam supaya dapat berkolaborasi bagi melaksanakan program bandar selamat. Sebanyak 23 langkah pencegahan jenayah telah disenaraikan pada tahun 2004 untuk dilaksanakan. Walaubagaimanapun, pada tahun 2010, 23 langkah tersebut […]